حریم خصوصی
جعبه ابزار با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، در هنگام خرید، شماره موبایل را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند رسید خرید، پیگیری ها و نمایش سابقه خرید را به کاربران ارائه دهد. تنها زمانی از کاربر اجازه دسترسی گرفته می شود که برای فعال سازی یک ابزار مورد نیاز باشد. اگر کاربر دسترسی بخصوصی را تایید ننماید تنها ابزارهایی که به آن نیاز دارند غیر فعال خواهد بود و سایر قسمت ها در اختیار کاربر قراردارد. سلب دسترسی ها باعث غیرفعال شدن کل اپلیکیشن جعبه ابزار نمی شود. همچنین جعبه ابزار با نصب و یا استفاده از اپلیکشن اطلاعات زیر را به صورت ناشناس از کاربر اخذ می کند. این اطلاعات در حد ضرورت و متناسب با مقاصدی از جمله مطالعه علت گزارش خطا و بهبود اشکالات سیستمی و تجربه کاربری در هنگام استفاده از وبسایت و اپلیکیشن جعبه ابزار و نیز تحقیقات بازاریابی و ارائه خدمات و پیشنهادات خرید مرتبط تر به کاربران جمع آوری می شود و به نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرند که به طور مستقیم به یک شخص حقیقی مشخص و معین مرتبط نباشند. - نوع دستگاه، زبان و نوع سیستم عامل دستگاه شما، شناسه اندروید و شناسه تبلیغاتی اندروید ویژه دستگاه شما، جست‌وجوهای انجام شده در وب سایت و اپلیکشن جعبه ابزار و نتایج انتخاب‌شده، مدت و بازه های استفاده شما از جعبه ابزار، اطلاعات فنی و گزارش‌های سرور شامل نوع شبکه و نوع و نسخه مرورگر این اطلاعات تنها توسط جعبه ابزار استفاده شده و در اختیار شریک تجاری دیگری قرار نمی گیرد. در صورت بروز وقفه (Crashes) نیز اطلاعات زیر جهت مطالعه علت بروز وققه و رفع خطا جمع آوری می گردد: توجه داشته باشد که جعبه ابزار از طریق پیامک تنها کد ورود به اپلیکیشن را ارسال می نماید و هیچ پیامک دیگری که ازجعبه ابزار دریافت خواهید کرد. بنابراین ارسال هرگونه پیامک دیگری تحت عنوان جعبه ابزار تخلف و سوء استفاده از نام جعبه ابزار است و در صورت دریافت چنین پیامکی، لطفاً جهت پیگیری قانونی آن را بهInfo@tlbx.ir اطلاع دهید.