جعبه ابزار اپلیکیشنی است که برای عموم استفاده کنندگان از تلفن همراه طراحی شده است. به همین منظور، مجموعه‌ای از خدمات و ابزارهایی که کاربران بصورت معمول از آن استفاده می‌کنند، مانند ابزارهای حوزه سلامت و پرداخت، ابزارهای کاربردی، بازی و حتی فیلم‌های ویدئویی، در این اپلیکیشن جمع شده‌اند تا نیاز عمومی کاربران را برطرف کند.

ما در جعبه ابزار بصورت مستمر پیشنهادات کاربران و روندهای بازار را بررسی می‌کنیم تا بتوانیم با تغییر و اصلاح ابزارها و خدمات، بهترین تجربه را برای کاربرانمان فراهم کنیم.