تغییر لوگوی جعبه ابزار

اپلیکیشن جعبه ابزار طی سال های گذشته با طراحی رابط کاربری جذاب و تجربه کاربری هماهنگ با دیدگاه کاربران، جایگاه خود را به عنوان یک سوپر اپلیکیشن مدرن و فناور حفظ کرده است. در به روزرسانی آینده لوگوی جعبه ابزار تغییر خواهد کرد. البته این لوگو جهت آشنایی بصری کاربر، در زمان باز شدن اپلیکیشن… ادامه خواندن تغییر لوگوی جعبه ابزار